Tag Archives: «Общественная позиция» (проект «DAT» №42 (359) от 17 ноября 2016 г.

Синофобия – это неизлечимая болезнь

По мне­нию казах­стан­ско­го поли­то­ло­га Мара­та Шибу­то­ва, в бли­жай­шее вре­мя вли­я­ние Китая будет пре­об­ла­дать в Таджи­ки­стане, Турк­ме­нии и Узбе­ки­станеС 24 по 27 октяб­ря в Пекине про­хо­дил шестой пле­нум Цен­траль­но­го коми­те­та Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Китая 18 созы­ва, на кото­ром было опре­де­ле­но новое ядро Ком­пар­тии стра­ны. Инфор­ма­ции о резуль­та­тах пле­ну­ма очень мало, поэто­му делать какие-то про­гно­зы доволь­но слож­но. Одна­ко, …

далее

Шәкизада: Мені ренжіткен адамның ОҢБАЙТЫНЫН БІЛЕМ…

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №42 (359) от 17 нояб­ря 2016 г.   Бей­сен­бі­де­гі бет­пе-бет       Шығыс сти­лін­де­гі музы­каға жаны жақын бел­гілі әнші Шәки­за­да биыл жеке шығар­ма­шы­лық кешін өткізіп, әнсүй­ер қауым­ның ықы­ла­сы­на бөлен­ді. Жеке өмірін­де­гі өзгерістер­ге қара­ма­стан, тез ара­да шығар­ма­шы­лы­ғын қолға алған жай­саң мінезді әнші газет­ке бер­ген сұх­ба­тын­да күй­е­уі­мен …

далее

«МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ» РУХЫ келелі келешегімен ғана емес, ӨТКЕНІМЕН ӨЛШЕНЕДІ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №42 (359) от 17 нояб­ря 2016 г.   ДАТ!     Сей­сен­бі күні біздің газет­тің редак­ци­я­сын­да қуа­ны­шты һәм ұлағат­ты шара өтті. Елге етене таны­мал ағай­ын­ды ұста­лар – Мах­мұт және Айт­бер­ген Жетенұл­да­ры (Құл­мен­те­гі) халық жазу­шы­ла­ры Қаб­деш Жұмәді­лов пен Софы Сма­та­евқа «Алмас қылыш» сый­лы­ғын тап­сыр­ды. Редак­ци­я­ның алақан­дай бөл­месін …

далее

Жадо: КҮЙЕУІМЕ ТОҚАЛ АЛУҒАРҰҚСАТТЫ ӨЗІМ БЕРДІМ…

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №42 (359) от 17 нояб­ря 2016 г.   Ойдан-қыр­дан     Сән әле­мін­де өзін­дік қол­таң­ба­сын қал­ды­рып үлгер­ген таны­мал қаза­қстан­дық дизай­нер Жадо­ны (Жады­ра Сахи­ева) жұрт бай, бақу­ат­ты әйел ретін­де тани­ды. Оның өмір­де жолы болған, ата-ана­сы­ның, одан кей­ін күй­е­уінің тұр­мыстық жағ­дайы жақ­сы болған­ды­қтан, халық Жадо­ны өмір­де еш қиын­шы­лық …

далее

СҰЛУДЫҢ жарымжаны БОЛМАЙДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №42 (359) от 17 нояб­ря 2016 г.   Ойдан-қыр­дан     Алма­ты­да мүм­кін­ді­гі шек­те­улі жан­дар ара­сын­да өткен сұлулық бай­қа­уын­да Сәби­на Қасы­мо­ва жеңіс­ке жет­ті. Ұлт­тық «Ұлы дала хан­шай­ы­мы» бай­қа­уы биыл елі­міз­де алғаш рет ұйым­да­сты­ры­лып отыр, – деп хабар­ла­ды ҚазА­қ­па­рат.   Әділ-қазы­лар алқа­сы­ның шеші­мі бой­ын­ша, екін­ші орын Қар­лы­ғаш …

далее

АҚШ СТУДЕНТТЕРІ – студент сияқты, БІЗДІКІ – МЫЛҚАУ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №42 (359) от 17 нояб­ря 2016 г.   Апта апты­ғы       АҚШ-та мың­даған сту­дент бір апта­дан астам уақыт­тан бері сабаққа қаты­спай, Дональд Трамп­тың пре­зи­дент болып сай­ланға­ны­на қар­сы­лық таны­тып жатыр, – деп хабар­лай­ды Azattyq.org пор­та­лы.   Лос-Анже­лес билі­гінің ақпа­ра­ты­на қараған­да, 4 мыңға тар­та сту­дент шеру­летіп, Трамп­тың …

далее

ҰБТ ҰЛҒАЙДЫ – ең жоғарғы балл 140 болады

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №42 (359) от 17 нояб­ря 2016 г.   Апта апты­ғы     Енгізіл­ген ҰБТ-ның жаңа фор­ма­ты­на сай, енді жоға­ры шек­ті балл – 125 емес, 140 бола­тын бол­ды. Енді талап­кер­лер тесті екі блок негізін­де тап­сы­рып шыға­ды.   Алға­шқы блок­та «Б3» мін­дет­ті пән (мате­ма­ти­ка­лық сау­ат­ты­лық, оқу сау­ат­ты­лы­ғы (қоры­та …

далее

ЕРТЕҢ – ЭКСПО,БҮГІН – ҚИРАУ…

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №42 (359) от 17 нояб­ря 2016 г.   Апта апты­ғы         Аста­на­да құры­лыс­шы­лар­дың көз алдын­да ЭКСПО көр­месі аумағын­дағы нысан­дар­дың бірі опы­ры­лып түсті, деп хабар­лай­ды Baq.kz.   «Деко­ра­тив­тік көпір­дің бір бөлі­гі бар еді, ол расын­да опы­рыл­ды. Бұл бүгін бір­не­ше сағат бұрын болып оты­рған жағ­дай. …

далее

Ресейдегі антиамериканизмнің ТҮП-ТАМЫРЫ ҚАЙДА?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №42 (359) от 17 нояб­ря 2016 г.   Гео­са­я­си гәп     Анти­аме­ри­ка­низм қазір Ресей­дің дініне айнал­ды. Ол – бір жағы­нан нұсқа­улық, бір жағы­нан әмбе­бап индуль­ген­ция. Ғалам­дық жылы­ну­ды, әлем­дік қар­жы дағ­да­ры­сын, орыс жемқор­лы­ғы­ның себеп­терін де АҚШ-қа жабуға бола­ды. Керек десеңіз «үйде неге су жоқ?» деген сау­алға …

далее

ТІЛІН ЖОҒАЛТҚАН ХАЛЫҚ тәуелсіз ұлттық мемлекет құра ала ма?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №42 (359) от 17 нояб­ря 2016 г.   Зей­нет­кер­лік зер­де­леу Осы­дан 25 жыл бұрын әлем­де­гі 6000-нан астам ұлт­тар­дың іші­нен тәу­ел­сіз уни­тар­лы ұлт­тық мем­ле­кетін құру бақы­ты­на ие болған 149 ұлт­тың бірі – Қазақ ұлты бол­ды. Ата Заңы­мен меме­ле­кет­тік тілі етіп, қазақ тілін қабыл­да­ды. Осы орай­да, негіз­гі мақ­са­ты­мыз …

далее