Tag Archives: «Общественная позиция» (проект «DAT» №3 (367) от 26 января 2017 г.)

Астанада Сирия соғысының ТАҒДЫРЫ ШЕШІЛМЕДІ немесе Нобель сыйлығын алуға жасалған кезекті қадам

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №3 (367) от 26 янва­ря 2017 г.   Сым­был­сыз сая­сат     Аста­на­да екі күн қата­ры­нан өткен Сири­ядағы аху­ал­ды рет­теу жөнін­де­гі келіс­сөз­дер­дің қоры­тындысы бой­ын­ша Сири­я­ның қазір­гі биле­ушісі Башар Асад­тың жақ­та­ста­ры мен оппо­зи­ция өкіл­дері және қару­лы оппо­зи­ция деле­га­ци­я­сы бір келісім­ге келе алма­ды. Ал келіс­сөз­дер­дің баста­ма­шы­сы болған Түр­кия, …

далее

БАС ГАЗЕТТІҢ БАСШЫСЫ КІМ: Майлыбаевтың қолшоқпары ма, ӘЛДЕ ГҮЛЕННІҢ ШӘКІРТІ МЕ?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №3 (367) от 26 янва­ря 2017 г.   Пре­зи­дент­ке хат     Дәл осын­дай бас тақы­рып­пен «DАТ»-тың редак­ци­я­сы­на хат кел­ді. Өзін таны­сты­ру тура­сын­да «Еге­мен Қаза­қстан» РГ» АҚ интер­нет-редак­ци­я­сы­ның тіл­шісі Т. Т. Рай­ым­бе­ков» деп жазған жур­на­ли­стің хаты ҚР пре­зи­ден­ті Нұр­сұл­тан Назар­ба­евқа жол­данған екен. Хат­тың шекесіне тура­сы­нан «АРЫЗ» …

далее

Айсұлу ӘЗІМБАЕВА, актриса: ЕРКІН ОЙЛЫ АДАМ ҒАНАНАҒЫЗ БАҚЫТҚА ЖЕТЕДІ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №3 (367) от 26 янва­ря 2017 г.   Бей­сен­бі­де­гі бет­пе-бет       Жуы­қта ел экран­да­ры­нан «В сетях» деп ата­ла­тын жаңа фильм көр­сеті­ле бастай­ды. Осы фильм­де басты рөл­дер­дің бірін ойнаған, «ELLE Style Awards-2016» мара­пат­тау рәсі­мі бой­ын­ша жыл актри­са­сы атанған Айсұ­лу Әзім­ба­е­ва – «Бей­сен­бі­де­гі бет­пе-бет­тің» бүгін­гі қонағы. …

далее

ҚЫЛМЫСКЕРДІҢ БАЛАСЫ Трампты ұлықтау рәсіміне қатысты

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №3 (367) от 26 янва­ря 2017 г.         Қаза­қстан­дық жігіт Қазы­бек Ерме­ги­я­ев АҚШ-та пре­зи­дент Дональд Трамп­ты ұлы­қтау рәсі­міне қаты­сты. Ол – аты­шу­лы «ЭКСПО ісі» бой­ын­ша сот­та­лып, қыл­мыс­кер атанған Талғат Ерме­ги­я­ев­тің ұлы. Бұл орай­да «NewTimes.kz» ақпа­рат агент­ті­гі «Қазы­бек – АҚШ пре­зи­ден­тін ұлы­қтау рәсі­міне қаты­сқан …

далее

МАҢҒЫСТАУ ЕРЕУІЛІ НЕГЕ КЕЗЕКТІ РЕТ ЖЕҢІЛІС ТАПТЫ?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №3 (367) от 26 янва­ря 2017 г.   Ере­уіл­де­ген ел бар   Соны­мен, қаза­қстан­дық билік Маңғы­стау мұнай­шы­ла­ры­ның ерік-жігерін аяққа тап­тап, ере­уіл­ге шыққан және аштық жари­я­лаған жұмыс­шы­лар­дың өздерін жазғы­рып, аза­мат­тық акци­я­ны өшпен­ділік­пен тоз-тоз етті. Ал ере­уіл­де­ген жұмыс­шы­лар­дың басты тала­бы – өздерінің мұңы мен мұқтаж­ды­ғын қорғай­тын тәу­ел­сіз кәсі­по­дақты …

далее

САЛАФИЛЕР ДӘСТҮР ДІДҰРЫС ТАНЫМАЙДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №3 (367) от 26 янва­ря 2017 г.   Дін мен дің     Кей­ін­гі кез­де қоғам­да Ислам­ды жамы­лып пай­да болған теріс ағым­дар саны­ның көбе­юі өзек­ті мәсе­ле­ге айнал­ды. Әдет­те мұн­дай құбы­лыс қоғам­да адам­дар­дың діни сау­а­ты­ның жоқты­ғы­нан неме­се сау­а­ты­ның азды­ғы­нан туын­дай­ды. Демек, қоғам­да қазақ үшін тари­хи қалып­тасқан дәстүр­лі …

далее

ШҚО мәслихатының хатшысы РЕСЕЙ АЗАМАТЫ БОЛЫП ШЫҚТЫ…

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №3 (367) от 26 янва­ря 2017 г.   Шатақ     Редак­ци­я­мы­зға төмен­де­гі­дей кісі шошыр­лық мағлұ­мат келіп түсті. Сол мәлі­мет­ке сен­сек, 1998 жыл­дың 12 тамы­зын­да Голо­ва­тюк Вла­ди­мир Михай­ло­вич есім­ді аза­мат Ресей Феде­ра­ци­я­сы­ның «Аза­мат­тық тура­лы» заңы­ның 3-бабы­ның негізін­де Аста­на­дағы Ресей елшілі­гінің кон­сул­ды­ғын­да Ресей аза­мат­ты­ғын ала­ды. Тиісін­ше пас­порт …

далее

«ШАЛА ҚАЗАҚ» БОЛСА ДА, «ШАЛА ҚЫТАЙ» БОЛМАЙДЫ!

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №3 (367) от 26 янва­ря 2017 г.   Ойдан-қыр­дан     Актер Әну­ар Нұр­пей­і­сов Син­га­пур­да сая­хат­тап жүр екен. Босқа жүр­мей, ол өзін­ше үлке-е-н ой түй­іп­ті… Оны­сы былай екен: «Бұл елде негізі­нен этни­ка­лық қытай­лар мекен­дей­ді. Бай­қаға­ным, олар өз ара­ла­рын­да көбі­не­се ағы­л­шын тілін­де сөй­ле­седі. Әрине, кей­біре­улер кере­мет сөй­лей …

далее

Тәңірдің назарындағы Димашқа ҚЫТАЙ ҚАЙРАН ҚАЛДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №3 (367) от 26 янва­ря 2017 г.   Ойдан-қыр­дан     Контра­те­нор. Мін­сіз фаль­це­ті аль­ти­но­мен шек­тесіп жатыр. Төмен­ді тұнық ала­ды, жоға­ры­ны ашық шырқай­ды. Шырыл­да­май­ды, шарыл­да­май­ды, шыңғыр­май­ды. Әде­мі әуезді әнші. Түрі келісті жігіт. Сахна­ны сезуі, зал­мен бай­ла­ны­сы ғала­мат әртіс. Шір­кін, бір көзі ашық про­дю­сер пай­да болып, runs …

далее

«АМАН-САУЛЫК» развенчал миф О ФАСТФУДЕ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №3 (367) от 26 янва­ря 2017 г.   Фак­тор рис­ка       От неин­фек­ци­он­ных забо­ле­ва­ний в мире еже­год­но уми­ра­ет 38 мил­ли­о­нов чело­век. При­чи­на­ми их рас­про­стра­не­ния слу­жат четы­ре пове­ден­че­ских фак­то­ра рис­ка. Это – упо­треб­ле­ние табач­ной про­дук­ции, чрез­мер­ное потреб­ле­ние алко­го­ля, нездо­ро­вое пита­ние и мало­по­движ­ный образ жиз­ни. В струк­ту­ре общей …

далее