Tag Archives: «Общественная позиция» (проект «DAT» №2 (366) от 19 января 2017 г.)

АҢДУДА ЖҮРІП, Атыраудағы сотқа БАРА АЛМАДЫМ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №2 (366) от 19 янва­ря 2017 г.   Тар жол, тай­ғақ кешу     Билік мені «халық жауы» етпек­ші болып, неше күн бол­ды, ізім­ді кесіп, қазір аңд­уда­мын, яғни 1937 жылғы­дай «халық жауы» болып шықтым… Қаңтар­дың 10-ы күні (2017) Ақмо­ла облы­сы, Бура­бай аудан­дық әкім­шілі­гінің арнайы шақы­руы­мен бар­сам, …

далее

АУЫЛДЫ КҮЙРЕТУ – ҚАЗАҚТЫ КҮЙЗЕЛТУ (Жалғасы. Басы газеттің № 01 (365) 12.01.2017 санында)

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №2 (366) от 19 янва­ря 2017 г.   Аграр­лық сая­сат­тағы соқыр­лық     Серік­бол­сын ӘБДІЛДИН     1994 жылы мем­ле­кет бас­шы­сы «астық пен етті артық өндіріп отыр­мыз» деп көр­сет­кен­нен кей­ін, 2000 жыл­дан бері «астық экс­пор­тын арт­ты­ру­ды қам­та­ма­сыз ету керек» дей баста­ды. Ал 2011 жылы астық өні­мі …

далее

«ЖАС ҚАЛАМ» – ТӨЛЕУБЕКТІҢ ӘНІ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №2 (366) от 19 янва­ря 2017 г.   Бір әннің тарихы     «Кез­дес­сең ұрла­на қарай­мын, Аса­удай тулай­ды жас жүрек…» – деп баста­ла­тын «Жас қалам» әнінің күл­лі Қаза­қстанға алғаш тарай бастаға­ны­на биыл 60 жыл болған екен. Аз уақыт емес. Әннің өзі сөзі­мен үйлесім тапқан­нан ба екен, …

далее

ЖЕР ДАУЫНА ҚАТЫСТЫ Атыраудағы сот төрт күнге жалғасуда

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №2 (366) от 19 янва­ря 2017 г.   Көпе-көр­неу қия­нат     Расын­да, бұған дей­ін­гі апел­ля­ци­я­лық көп­те­ген басқа сот оты­ры­ста­ры мұн­дай ұза­ққа созыл­маған. Ары кет­се, бір-екі күн­нің ішін­де алға­шқы инстан­ци­я­ның шеші­мін рас­та­у­мен тамам бола­тын.   Ал Аты­ра­удағы Макс пен Талғат­тың соты бүгін төр­тін­ші күн­ге ұла­сты. Кеше …

далее

Ләйлә СҰЛТАНҚЫЗЫ: МЕН ТОҚАЛ ЕМЕСПІН

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №2 (366) от 19 янва­ря 2017 г.   «Әйел бақы­ты»     Таны­мал теле­жүр­гі­зу­ші Ләй­лә Сұл­танқы­зы «тоқал» сөзінің түп-төр­кінін түсін­діріп, өзін «тоқал» деп санай­тын­дарға жау­ап бер­ген екен. Stan.kz пор­та­лын­да жария болған Ләй­лә ханым­ның сол жаз­ба­сын жал­пақ жұрт­шы­лық наза­ры­на ұсы­нған­ды жөн көр­дім», – деп жаза­ды өзін «Дина­ра …

далее

СЕМЕЙ ҚАЙТАДАНОБЛЫС БОЛА МА?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №2 (366) от 19 янва­ря 2017 г.   Сарғай­тқан сау­ал     1996 жылы рес­пуб­ли­ка эко­но­ми­ка­сы­ның қиын-қыстау кезін­де шығы­стағы екі облыс бірік­тіріл­ді. Сол өңір­де­гі сегіз село­лық аудан жабы­лып, көр­шілес аудан­дарға қосыл­ды. Бұл рефор­ма­лар­дың авто­ры Ә.Қажыгелдин бола­тын. Ол пре­мьер-министр кезін­де Қаза­қстан­ды ірі-ірі бес аймаққа бөлу жос­па­рын жасап, …

далее

ТӘЖИННІҢ ТӨРТІНШІ ОРАЛУЫ: ІШКІ САЯСАТТАН НЕ КҮТЕМІЗ?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №2 (366) от 19 янва­ря 2017 г.   ДАТ-CАУАЛНАМА       Марат Тәжин­нің Мәс­ке­уде­гі дипло­ма­ти­я­лық мис­си­я­сы күт­пе­ген жер­ден аяқта­лып, Ақор­да әкім­шілі­гі бас­шы­сы­ның бірін­ші орын­ба­са­ры лау­а­зы­мы­на ора­луы ел сая­са­тын­да талқы­лы тақы­рып болу­да. Оның елге ора­луы­на қаты­сты сая­сат­кер­лер түр­лі болжам­дар айту­да. Тіп­ті Марат Мұхан­бетқа­зы­ұлы­ның Қаза­қстан­ның идео­ло­ги­я­сы мен …

далее

ЭКСПО КӨРМЕСІ мектеп мұғалімдерінсіз ҚАРАҢ ҚАЛА МА?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №2 (366) от 19 янва­ря 2017 г.         Интер­нет­тің әле­умет­тік желісін­де ЭКСПО-2017 көр­месіне арналған кіру билет­терін мек­теп мұғалім­деріне зор­лы­қ­пен сату басталға­ны жөнін­де хабар тара­ды. Мәсе­лен, теле­жур­на­лист һәм таны­мал бло­гер Эль­ви­ра Ерга­ли­на өзінің Facebook-парақ­ша­сын­да ауыл мұғалім­дерін EXPO көр­месіне билет алуға мәж­бүр­леп жатқа­нын айта­ды.   …

далее

АШТЫҚ ЖАРИЯЛАҒАНДАР ҚАТАРЫ КӨБЕЙІП КЕЛЕДІ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №2 (366) от 19 янва­ря 2017 г.   Апта апты­ғы   Ере­уіл­де­ген ел бар       Ақта­удағы OCC ком­па­ни­я­сы­ның кәсі­по­дақтар кең­сесін­де аштық ұстап жатқан жұмыс­шы­лар қата­рын Қала­мқас пен Жеті­бай кені­ш­тері­нен, вах­та­лық ауы­сым­нан кел­ген мұнай­шы­лар толы­қтыр­ды. Олар «Нұр Отан» пар­ти­я­сын талап­та­ры­на құлақ асуға шақы­ра­ды. Ал пар­ти­я­ның …

далее

Қазақстандық мектептердің ҮШТЕН БІРІНДЕ КҮЙ ЖОҚ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №2 (366) от 19 янва­ря 2017 г.   Апта апты­ғы         Мек­теп инфрақұры­лы­мы­ның жет­кіліксіз дамуы орта білім сала­сын­дағы негіз­гі про­бле­ма­лар­дың бірі, деп ата­ды ҚР Білім және ғылым мини­стр­лі­гі. Бұл тура­лы ведом­ство­ның ҚР БҒМ сай­тын­да жари­я­ланған 2016 жылғы 29 жел­тоқ­сан­да бекітіл­ген 2017–2021 жыл­дарға арналған …

далее