Tag Archives: «Общественная позиция» (проект «DAT» №18 (382) от 12 мая 2017 г.)

АБАЙДЫҢ неше баласы БОЛҒАН?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №18 (382) от 12 мая 2017 г.   Біле жүрей­ік   • Ұрпақта­ры­нан көзі тірі кім­дер бар?   Абай­дың екі әйелі­нен он бала – жеті ұл, үш қыз болған. Бәй­бі­ше­сі (Алшын­бай бидің неме­ре қызы) Діл­дә­дан: тұңғы­шы Ақыл­бай 1861 жылы туған. Ақыл­бай­дан: Әлі­мқұл, Әубәкір, Исрай­ыл атты үш …

далее

ҮЙДІ СҮРУДЕН президенттің суреттері ҚОРҒАЙ АЛА МА?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №18 (382) от 12 мая 2017 г.   Бас­па­на мұңы     Аста­на­да «Май­ский» сая­жай мас­сивін­де тұра­тын адам­дар­дың жер үйін сүріп таста­мақ, деп хабар­лай­ды «Азаттық» тіл­шісі. Тұрғын­дар – апа­лы-сіңлілі Рау­шан және Несіп­күл Ұяба­е­ва­лар үйінің сыр­ты­на Қаза­қстан пре­зи­ден­ті Нұр­сұл­тан Назар­ба­ев­тың сурет­терін жап­сы­рып тастаған.   Несіп­күл­дің «Азатты­ққа» айтуын­ша, …

далее

ГӘККУ (Романнан фрагмент)

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №18 (382) от 12 мая 2017 г.   Бүгін­гі про­за     1.Әуелі сөз – нүк­те бол­ды. Уақыт шексіз сығым­далған қара ноқат­ты қапы­лы­ста жарып шықты. The Big Bang, жоқтың бей­та­ныс жүзіне, шұғыл үлкей­іп келе жатқан құй­ры­қты ала­бө­тен дақ сал­ды. Әлем таңға­жай­ып уақиға­лар алдын­да тұр­ды. Он сегіз …

далее

1,32 триллион теңге – ШЕНЕУНІКТЕРГЕ. АЛ ХАЛЫҚҚА ШЕ?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №18 (382) от 12 мая 2017 г.   Ғалам­тор­дан «ғала­мат»     Биыл мем­ле­кет­тік қыз­мет­кер­лер­дің жалақы­сы мен жол шығын­да­ры­на бөлі­нетін қар­жы 20 мил­ли­ард тең­ге­ге өседі. Өседі де, 1,32 трил­ли­он тең­ге­ге жете­ді. Energyprom солай деп хабар­ла­ды.   Бұл Қаза­қстан билі­гінің есі­гі мен төрін­де­гі «төре­лер­ге» төле­нетін жалақы­ның был­ты­рғы …

далее

Инга ИМАНБАЙ: ЖАНБОЛАТ АЗАМАТТЫҚ НАМЫСЫН ешқандай бостандыққа айырбастамайды!

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №18 (382) от 12 мая 2017 г.   ДАТ!     «Три­бу­на» газетінің бас редак­то­ры Жан­бо­лат Мамай­ға қаты­сты қозғалған қыл­мыстық іс біздің редак­ци­я­мы­здың жіті бақы­ла­у­ын­да екенін бұрын да хабар­лаған­быз. Жан­бо­лат­тың газет бетін­де жари­я­ла­нып жатқан темір тор­дың іші­нен жазған хат­та­ры оқыр­ман­да­ры­мы­зды бей-жай қал­дыр­мауда. Абақты­дағы аза­мат­тың бүгін­гі жағ­дай­ын …

далее

ӘЙЕЛ БҰЗЫЛЫП, ұлт неге жоғалады?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №18 (382) от 12 мая 2017 г.   Ойдан-қыр­дан Пікір­та­лас   «ДАТ»-тың 9-нөміріне қай­рат­кер ақын Мыр­зан Кен­же­бай­дың «Әйел­дері бұзы­лған ұлт жоға­ла­ды» деген мақа­ла­сы шықты. Басы­лым пікір сұрап­ты. Оқы­дық. Дер кезін­де, сәтін­де көтеріл­ген мәсе­ле.   Мыр­зан інім­нің пікірін­ше, орыс пен Баты­стың үлгісі­нен «тәр­бие» алған қыз-келін­шек­тері­міз еркі­мен кетіп, …

далее

СӘКЕН-СЕРІ студенттермен КЕЗДЕСТІ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №18 (382) от 12 мая 2017 г.   Ойдан-қыр­дан   Жуыр­да Әл-Фара­би атын­дағы Қазақ ұлт­тық уни­вер­си­тетінің Халы­қа­ра­лық қаты­на­стар факуль­тетін­де әнші, про­дю­сер, теле­жүр­гі­зу­ші, ұстаз, «МузАрт» тобы­ның мүше­сі, Қаза­қстан­ның еңбек сіңір­ген қай­рат­кері, «Дарын» мем­ле­кет­тік жастар сый­лы­ғы­ның иегері Сәкен Май­ға­зи­ев­пен кере­мет­тей кез­де­су өтті. Кез­де­суді Халы­қа­ра­лық қаты­на­стар факуль­теті «Әлем­дік эко­но­ми­ка» …

далее

Зайсандағы ЗАҢҒАР замандас

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №18 (382) от 12 мая 2017 г.   Менің заман­да­сым   Адам қар­тай­ған кез­де өзі өмір сүр­ген орта­ның, бір­ге өскен дос-жаран­да­ры­ның, құр­бы-құр­да­ста­ры­ның қалай өзгер­генін, недей жетістік­теріне жет­кен­дерін алақанға салып қараған­дай бола­ды. Өзің жет­кен биік­тік­тен айна­лаңа көз сала­сың. Өмір­де бір­ге жүр­ген дос-жара­ның жақ­сы жағы­нан көрін­се, қуа­нып, кем­шілі­гіне …

далее

МЕН СОҒЫСТЫҢ ТҮЛЕГІМІН

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №18 (382) от 12 мая 2017 г.   Естелік   (Жалға­сы. Басы газет­тің өткен санын­да)   Білім соқ­пағы Бірін­ші сынып­ты 1945 жылы жар­ты­лай оқып бітір­ген соң, екін­ші сыны­пқа барар кез­де Тіле­жан апам­ның (бауы­ры­на басқан шеше­сі – Ред.) көңілі бұзы­ла бастаға­нын сездім. Бір күні қос сыр­тын­да ойнап …

далее

КӘСІПОДАҚ МҰҒАЛІМДІ ҚАНАУШЫҒА АЙНАЛДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №18 (382) от 12 мая 2017 г.   Оқу орын­да­рын­дағы қыса­стық   Мек­теп­те­гі қия­нат   Мұғалім­дер кәсі­по­дағы­ның жарғы­сын және оның құры­лы­мын өзгер­ту тура­лы ұсы­ны­сы­мыз қоғам­дық ұйым тара­пы­нан ескеріл­ген­мен, әлі күн­ге дей­ін қарал­май келеді. Аудан­дар­да, облы­ста 20–30 жыл бойы оты­рып қалған кәсі­по­дақ төраға­ла­ры мұғалім мәсе­лесі­мен айна­лы­спай­ды деу­ге …

далее