Tag Archives: «Общественная позиция (проект «DAT» №16 (380) от 27 апреля 2017 г.)

ҚАЗАҚТЫҢ РУХЫ МЕН ТІЛІН ИНДУСТРИАЛДЫ қоғамға өткізу керек

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №16 (380) от 27 апре­ля 2017 г.   КҮН ТАҚЫРЫБЫ – ЖАҢҒЫРУ   Өткен апта­да Алма­ты­дағы «Солақай­лар» әде­би клу­бы­ның кезек­ті оты­ры­сы­на қаты­су­дың сәті түсті. Басқо­су­дың спи­кері – фило­со­фия ғылым­да­ры­ның кан­ди­да­ты Қанағат Жуке­шев қоғам­дағы біраз өзек­ті мәсе­ле­лер­дің ұшы­ғын тарқа­тып, қызы­қты ой-пікір­лерін ортаға сал­ды. «Бүгін­де сөз болып жатқан …

далее

Ермек МҰҚАНҒАЛИЕВ ТИТУЛДЫ ҰЛТТЫҢ ТАҒДЫРЫ: қазақстандық қоғам оны қалай түсініп жүр?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №16 (380) от 27 апре­ля 2017 г.   Пай­ым пат­ша­лы­ғы   Сәуір­дің 25-і күні газеті­міздің бел­сен­ді авто­ры Ермек Мұқанға­ли­ев 80 жасқа тол­ды. Ермек аға тәу­ел­сіздік­тің тіре­гі сана­ла­тын – сая­сат, ұлт­тық идео­ло­гия, руха­ни­ят сала­ла­ры төңіре­гін­де тал­май жазып жүр­ген қоғам­шыл ақсақал. Осы тақы­рып­тар төңіре­гін­де бір­не­ше кітап жазған адам. …

далее

Айгүл БАЖАНОВА: БҰЛ ӘНДІ МЕН ЕҢІРЕП ОТЫРЫПЖАЗҒАН ЕДІМ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №16 (380) от 27 апре­ля 2017 г.   Бей­сен­бі­де­гі бет­пе-бет   Қытай жерін­де өткен «I am a singer» бай­қа­уы­ның гала-кон­цер­тін­де Димаш қаза­қстан­дық таны­мал ком­по­зи­тор Айгүл Бажа­но­ва­ның «Махаб­бат бер маған» әнін орын­даға­ны мәлім. Осы­лай­ша, қаза­қтың тағы бір әні Қытай­ға құлақ түр­ген әлем­нің эст­ра­да аре­на­сы­на шықты. Бірін­ші кезек­те осы­ның …

далее

АМЕРИКАДА ТҰРАТЫН МҰХТАР МАҒАУИННІҢ КҮН ТӘРТІБІ ҚАНДАЙ?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №16 (380) от 27 апре­ля 2017 г.   Біле жүріңіз   Ақпан­ның орта­сы мен сәуір­дің басын­да екі мәр­те АҚШ-қа ісса­пар­мен барға­ным­да, Вашинг­тон­ның орта­лы­ғы­нан көлік­пен қырық минут­тай жүретін жер­де – Мэри­ленд шта­ты­ның Роквилл қала­сын­да тұрып жатқан қаза­қтың клас­сик жазу­шы­сы Мұх­тар Маға­у­ин ақсақал­мен жүз­десіп, жата-жаста­на әңгі­ме­лесіп қайт­тым. Жасы …

далее

Есімов 25 миллиард теңгені МҰҒАЛІМДЕР ҮЛЕСІМЕН қайтаруды айтып отыр ма?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №16 (380) от 27 апре­ля 2017 г.   Апта апты­ғы   Бұл екі ара­да   Ұлт­тық ком­па­ния ел бюд­жетіне 25 мил­ли­ард тең­ге көле­мін­де­гі қара­жат­ты қай­та­ру­ды жос­пар­лап отыр. «Бұл қай­та­рым­ды ЭКСПО Ұлт­тық ком­па­ни­я­сы деме­ушілерінің есебі­нен жүзе­ге асыр­мақ», – деп жаза­ды «Власть» пор­та­лы.   Бұл тура­лы «Аста­на ЭКСПО-2017» …

далее

ЭКСПО ЕСАЛАҢ ҚЫЛДЫ…

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №16 (380) от 27 апре­ля 2017 г.   Апта апты­ғы   Әле­умет әуресі   Оры­ста: «У кого суп жид­кий, а у кого брил­ли­ан­ты мел­кие» – деген мәтел бар. Мағы­на­сы түсінік­ті шығар? Бес облы­ста су басқан халық бары­нан айы­ры­лып, зар жылап жүр­ген­де, Аста­на­да ЭКС­ПО-ға келетін қонақтар­дың көңілін жабы­рқа­та­тын …

далее

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СОТ ҚЫРЫМ ТАТАРЛАРЫ ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №16 (380) от 27 апре­ля 2017 г.   Апта апты­ғы   Әлем­та­пы­рық әлем   БҰҰ-ның Гаа­га­дағы халы­қа­ра­лық соты Укра­и­на­ның шағы­мы­на қаты­сты шара қол­да­нып, Ресей­ден қырым татар­ла­ры­ның құқы­қта­рын сақта­уды және мәжіліс қыз­метіне шек­те­уді алып таста­уды талап етті. Ресей билі­гі қырым татар­ла­ры­ның мәжілісін «экс­тре­ми­стік» деп танып, оған тый­ым …

далее