Tag Archives: «Общественная позиция» (проект «DAT» №44 (361) от 01 декабря 2016 г.

Баян ЕСЕНТАЕВА: Күйеуімді ренжіткенім үшін ЖАЗАМДЫ АЛДЫМ…

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №44 (361) от 01 декаб­ря 2016 г.   Жұл­ды­здар­дың жан сыры       Таны­мал про­дю­сер Баян Есен­та­е­ва Vlast.kz басы­лы­мы­на сұх­бат беріп, күй­е­уінің үлгілі отаға­сы және әке болға­нын, оны­мен 22 жыл бойы үлкен махаб­бат­та өмір сүр­генін тіл­ге тиек етті. Соны­мен бір­ге Баян күй­е­уін рен­жіт­кенін алғаш рет …

далее

Ақбота КЕРІМБЕКОВА: ЕКІ КҮЙЕУІМ ДЕ менің үйімде тұрды

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №44 (361) от 01 декаб­ря 2016 г.   Жұл­ды­здар­дың жан сыры     Ақбо­та Керім­бе­ко­ва елде­гі теле­ар­на­лар­дың біріне бер­ген сұх­ба­тын­да бала­лық шағы­ның бақыт­сыз күн­дер­ге толы болға­нын айтып­ты. Әкесі ішім­дік ішіп, ана­сы­на қол көтер­ген екен. Олар Ақбо­та­ның 11–12 жасын­да ажы­рас­ып кет­кен. Әнші ата-ана­сы­ның ажы­рас­қа­ны­на тек қана қуа­на­ты­нын …

далее

ЕҢ АЛҒАШҚЫ МАҚТАУ(Ертегі)

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №44 (361) от 01 декаб­ря 2016 г. Уақыт уыты Ықы­лым заман­да Көк­жай­лау деген жер бар екен, сол жер­ді мекен еткен Көн­біс деген ел бар екен. Ол елді билей­тін Дүдә­мал деген хан болып­ты. Бір қызы­ғы – ол кез­де біре­уді мақтау һәм жаман­дау деген бол­мап­ты. Дұры­сты – дұрыс, …

далее

ЕЛДЕГІ ДӘРМЕНСІЗ ЖАҒДАЙҒАІШІҢ ҚАЗАНДАЙ ҚАЙНАЙДЫ…

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №44 (361) от 01 декаб­ря 2016 г.   ДАТ!       Кешелі бері Алма­ты қала­лық Ішкі істер депар­та­мен­ті шарық ұрып, бұған дей­ін әртүр­лі нара­зы­лық акци­я­ла­ры­на қаты­сқан бір­не­ше бел­сен­діні ізде­сті­ру үстін­де. «Қолға түс­кен­дерін», мәсе­лен, Құрал Меде­уов пен Сүй­ін­дік Алдаб­ер­ге­но­вті поли­ция қыз­мет­кер­лері депар­та­мент­ке айдаған­дай етіп алып барған. …

далее

Заттыбек КӨПБОСЫНҰЛЫ: Биылғы «Жыл таңдауы» атанбасам да, ЕЛ ТАҢДАУЫ БОЛЫП ЖҮРМІН

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №44 (361) от 01 декаб­ря 2016 г. Бей­сен­бі­де­гі бет­пе-бет Өнер жолын қара­пай­ым ауыл ұста­зы­ның қыз­меті­нен бастаған, бүгін­гі елге ең таны­мал әншілер­дің бірі Затты­бек Көп­бо­сы­нұ­лы жуы­қта Алма­ты­ның Рес­пуб­ли­ка сарай­ын­да шығар­ма­шы­лық есебі тұрғы­сын­да кон­церт бер­ді. Сол кон­церт­тің қызуы қайт­пай тұрып, біз тың­дар­ман құр­метіне бөлен­ген Затты­бек мыр­за­ны сұх­батқа шақы­рған …

далее

Сыйлаймын да, АЯЙМЫН ДА…

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №44 (361) от 01 декаб­ря 2016 г.   Ата­лы сөз     Ел биле­ушілерін мақта­уға да, сына­уға да негіз жетіп арты­ла­ды. ҚР Пар­ла­мен­тінің Тәу­ел­сіздік­тің 25 жылы­на бай­ла­ны­сты декла­ра­ци­я­сын бір­лес­кен оты­ры­ста қабыл­даға­нын көр­ген­де, XIV ғ. фран­цуз фило­со­фы Клод Гель­ве­ций­дің көре­ген сөз­дері есі­ме түсті: «Өз биле­ушілерін бетіне басып …

далее

МЕМСЫЙЛЫҚ ИЕЛЕРІ АРАСЫНДА«Мәңгілік ел», «Құнанбай» және Иманғали бар

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №44 (361) от 01 декаб­ря 2016 г.   Апта апты­ғы         ҚР пре­зи­ден­ті Нұр­сұл­тан Назар­ба­ев Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның 2016 жылғы әде­би­ет пен өнер сала­сын­дағы Мем­ле­кет­тік сый­лы­ғын беру тура­лы Жар­лы­ғы­на қол қой­ды, деп хабар­лай­ды Ақор­да­ның бас­пасөз қыз­меті.   Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның 2016 жылғы әде­би­ет пен өнер …

далее

Үш ағайындыны өлтіргендерге БЕРІЛГЕН ЖАЗА жасаған қылмыстарына сай ма?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №44 (361) от 01 декаб­ря 2016 г.   Апта апты­ғы         Қыл­мыстық істер бой­ын­ша маман­дан­ды­ры­лған ауда­на­ра­лық сот Алма­ты облы­сы­ның ағай­ын­ды мал­шы­ла­рын өлтір­ген деп айып­талған­дарға үкім шығар­ды, деп хабар­ла­ды Қаз­ТАГ тіл­шісі.   Мыса­лы, Талғат Сүлей­ма­нов өмір бой­ы­на түр­ме­ге қама­ла­тын бол­са, Мұрат Оңал­ба­ев – жаза­сын …

далее

ТЕРРОРШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №44 (361) от 01 декаб­ря 2016 г.   Апта апты­ғы       Ақтө­бе­де поли­ция мен әске­ри бөлім­ге қару­лы шабуыл жаса­ды деп айып­талған­дарға қара­ша­ның 28-і күні сот үкі­мі­мен өмір­лік және ұзақ мерзім­ді түр­ме жаза­ла­ры кесіл­ді.   Қара­ша­ның 28-і күні Ақтө­бе облы­сы­ның қыл­мыстық істер жөнін­де­гі маман­дан­ды­ры­лған ауда­на­ра­лық …

далее

БЫЛЫҚТАН КӨЗ АШПАҒАН агрокешенді жаңа бағдарлама жарылқай ма?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №44 (361) от 01 декаб­ря 2016 г.   Апта апты­ғы       ҚР үкі­меті оты­ры­сын­да таяу 5 жылға арналған АӨК-ні дамы­ту жаңа мем­ле­кет­тік бағ­дар­ла­ма­сы қарас­ты­рыл­ды, деп хабар­ла­ды Қаз­ТАГ. Бақыт­жан Сағын­та­ев­тың мини­стр­лер каби­неті агроө­нер­кәсіп кешенін әрі қарай жетіл­дірудің негіз­гі мақ­сат­та­рын, мін­дет­терін және бағыт­та­рын аны­қтаған екен.   Сей­сен­бі …

далее