Tag Archives: «Общественная позиция» (проект «DAT» №17 (381) от 4 мая 2017 г.)

Талғат АЙТБАЙҰЛЫ, публицист-жазушы: ҚАЗАҚ БИЛІГІ БӘРІМІЗДІ БЕЙШАРАКҮЙГЕ ТҮСІРДІ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №17 (381) от 4 мая 2017 г.) DAT! Бүгін­гі «ДАТ!»-тың қонағы – аза­мат­тық және шығар­ма­шы­лық бел­сен­ділі­гі­мен елге таны­лып жүр­ген бел­гілі пуб­ли­цист-жазу­шы Талғат Айт­бай­ұлын қоғам­дағы «руха­ни жаңғы­ру» деген даб­ы­раға баға беру­ге шақы­рған едік. Сон­дағы сұх­бат қоғам­ның қоя­сын қопарған үлкен әңгі­ме­ге ұла­сты. Оқып көріңіз. – Пай­ғам­бар жасы­нан өттіңіз, енді …

далее

«ҚАҺАРМАНДАР» қорына көмектесу керек

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №17 (381) от 4 мая 2017 г.   Жазы­лған жәй­дің жаңғы­ры­ғы   Шығыс Еуро­па мем­ле­кет­тері, пост­кеңе­стік Лит­ва, Гру­зия, басқа да елдер тәжіри­бесі­нен білетіні­міз­дей, ең басты­сы ел сана­сын отар­сыздан­ды­ру, жаңа тари­хи сана қалып­та­сты­ру қажет­тілі­гі­нен туып отыр. Елба­сы Н.Назарбаев «Бола­шаққа бағ­дар: руха­ни жаңғы­ру» атты мақа­ла­сын­да: «Өткен ХХ ғасыр халқы­мыз …

далее

Жанболат жақтастары ПЕТИЦИЯ ТАПСЫРДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №17 (381) от 4 мая 2017 г.   Бет қат­та­лып жатқан­да   Кеше Алма­ты­да ақпан айы­нан бері қамауда оты­рған «Сая­си қалам. Три­бу­на» газетінің бас редак­то­ры мін­детін атқа­ру­шы Жан­бо­лат Мамай­ды қорғау коми­теті СИ-8 абақты­сы­ның бас­шы­лы­ғы­на оны қорғау тура­лы пети­ци­я­ны тап­сыр­ды. Дүни­е­жүзілік бас­пасөз еркін­ді­гі күні абақты алды­на жиналған Мамай­ды …

далее

ЖЕҢІС МЕЙРАМЫ – ҚАНДАЙ МЕЙРАМ?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №17 (381) от 4 мая 2017 г.   Түй­сік таразысы     1941–1945 жыл­да­ры негізі­нен КСРО мен Гер­ма­ния ара­сын­да төрт жылға созы­лған қан­ды қырғын­ды Кремль бас­шы­ла­ры, Ресей тарих­шы­ла­ры мен сая­сат­кер­лері «Ұлы Отан соғы­сы» деген атпен халы­қтың сана­сы­на сіңіріп, қалып­та­сты­рып жібер­ді. Алу­ан түр­лі қулық-сұм­ды­қ­пен, сай­қал да жымысқы­лық әдіспен, …

далее

ҚАЗАҚТЫҢ ТАҒДЫРЫ ӘЙЕЛДЕРДІҢ ҚОЛЫНДА

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №17 (381) от 4 мая 2017 г.   Пікір­сай­ы­сқа шақы­ра­мыз     Үсті­міз­де­гі жыл­дың 8 науры­здағы 9-нөмер­лі «ДАТ» газетіне шыққан ақын Мыр­зан Кен­же­бай мыр­за­ның «Әйел­дері бұзы­лған ұлт жой­ы­ла­ды» деген мақа­ла­сы исі қаза­ққа ой салға­ны дау­сыз. Нақты мысал­дар мен дәлел­дер кел­тіріп жазған Мыр­зе­кеңнің тәр­би­елік мәні бар осы мақа­ла­сы­на өз …

далее

КОЛОРАДО ҚОҢЫЗЫНАН САҚТАНЫҢЫЗ!

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №17 (381) от 4 мая 2017 г.     Кеше газет редак­ци­я­сы­на аты-жөнін ата­маған бір­не­ше жас жігіт теле­фон шал­ды. Әрқай­сысы­ның қоңы­ра­уы әр уақыт­та бол­са да, олар жет­кіз­ген хабар­дың маз­мұ­ны біреу-ақ: «9 Мамы­рға бай­ла­ны­сты көлі­гіне «Коло­ра­до қоңы­зы» аталған Геор­гий лен­та­сын тағып жүр­ген авто­жүр­гі­зу­шілер абай бол­сын! Біз олар­дың лен­та­сын …

далее

МЕН СОҒЫСТЫҢ ТҮЛЕГІМІН

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №17 (381) от 4 мая 2017 г. Естелік   Соғыс 22 мау­сым 1941 жылы басталған­да, мен үш жарым жаста екен­мін. 1937 жылы 25 қара­ша­да Семей облы­сы Ақсу­ат ауда­ны Егін­дібұлақ мекенін­де дүни­е­ге келіп­пін. Кей­інірек өмір­ба­я­ным­да жазы­лып жүр­ген туған жерім – Қызыл­кесік Егін­дібұлақтан 7–8 шақы­рым жер­де­гі ірі­лен­ген кол­хоз­дың орта­лы­ғы …

далее

Оңайгүл ТҰРЖАН: Димаш біздің ұйықтап қалған СЕЗІМДЕРІМІЗДІ ҚАЙТА ТІРІЛТТІ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №17 (381) от 4 мая 2017 г.   Экст­ра­жұл­дыз эпо­пе­я­сы     Димаш жай­лы эссе-кітап дүни­е­ге кел­ді. Шын айтай­ық, Дима­штың жан­күй­ер­лері үшін, бала­сы­ның Қытай­дан толағай жеңіспен оралға­ны­на әлі де сен­бей жүр­ген, ова­ция мен сен­са­ци­ядан басы айна­лып, есең­гіреп жүр­ген қазақ үшін бұл үлкен сюр­приз бол­ды. Осын­дай ерекше мәнер­де …

далее

АУЫЛҒА БАРСАҢ, АЯҚ КИІМІМ ШАҢ БОЛДЫ ДЕМЕ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №17 (381) от 4 мая 2017 г.   Апта апты­ғы       Құй күл, құй жыла     Өткен жыл­дың жел­тоқ­сан айын­да балық аулап, дем алғы­сы кел­ген аты­ра­улық «көке­лер» үшін мұз­дың үстіне арнайы төсел­ген кілем­нің сурет­тері әле­умет­тік желілер­де тез тара­лып, елдің біраз күл­кісін туды­рып еді. Енді, …

далее

Айтыңдаршы, СУМИЛАР?!

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №17 (381) от 4 мая 2017 г. Апта апты­ғы   Тура­би­лер тұғы­ры   Сұл­тан Сүле­ев: 9 мамыр­да соғыс арда­гер­леріне берілетін жыл сай­ы­нғы сый­лы­қты әр облыс өзін­ше тағай­ын­дай­ты­ны дұрыс емес. Бір соғыс, ортақ жеңісті бастан кеш­кен қари­я­ла­ры­мы­зды осы­лай ала­лау әділ болар ма екен? Аста­на­лық арда­гер 500 000 тең­ге …

далее