Tag Archives: «Общественная позиция» (проект «DAT» №1 (365) от 12 января 2017 г.)

ӘЙГІЛІ «Дос-Мұқасанға» – 50 ЖЫЛ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №1 (365) от 12 янва­ря 2017 г.)   Биы­лғы бір мерей­той       Сонау 1967 жылы Алма­ты поли­тех­ни­ка­лық инсти­ту­ты­ның сту­дент­тері құрған, қазақ эст­ра­да­сын алғаш рет әлем­ге таны­тқан «Дос-Мұқа­сан» ансам­бліне биыл – 50 жыл. Тех­ни­ка сала­сын­да оқы­са да, қазақ жаста­ры­ның өнер ота­уы­на ене бастаған элек­трон­ды аспап­тар­ды …

далее

АҚШ БАРЛАУ ҰЙЫМДАРЫ Ресейдің хакерлік шабуылын дәлелдеді

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №1 (365) от 12 янва­ря 2017 г.)         Өткен апта­да АҚШ Кон­гресі елде­гі пре­зи­дент­тік сай­лау про­цесіне хакер­лік шабуыл жасалға­ны тура­лы бар­лау ұйым­да­ры­ның есебін тың­даға­ны бел­гілі. Бірақ сол баян­да­ма жөнін­де ел бас­пасөзін­де және интер­нет­тің қаза­қстан­дық кон­тен­тін­де мар­дым­ды сөз айтыл­ма­ды. Себебі негізі­нен әлем­дік сая­сат пен …

далее

АМЕРИКАНЫ – ТРАМПТАН, Еуроодақты – ыдыраудан ҚАЛАЙ ҚОРҒАУҒА БОЛАДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №1 (365) от 12 янва­ря 2017 г).   Қырғи-қабақ әлем     Джордж Сорос 2017 жылғы өзгерістер мен қауіп-қатер­лер тура­лы   «Евро­пей­ская прав­да» әйгілі қар­жы­гер және филан­троп Джордж Соро­стың «Ашық қоғам­ды қорғау қажет» деген мақа­ла­сын жари­я­ла­ды. Онда жаңа АҚШ әкім­шілі­гі тура­лы, оның дик­та­тор­лық режим­дер­мен (оның ішін­де …

далее

АУЫЛДЫ КҮЙРЕТУ – ҚАЗАҚТЫ КҮЙЗЕЛТУ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №1 (365) от 12 янва­ря 2017 г.   Аграр­лық сая­сат­тағы соқыр­лық     Серік­бол­сын ӘБДІЛДИН     Әйгілі мем­ле­кет және қоғам қай­рат­кері Серік­бол­сын Әбділ­дин­нің был­тыр қара­ша айын­да жары­ққа шыққан «Тұңғыш төраға – Пер­вый пред­се­да­тель» кіта­бы­нан үзін­ділер жари­я­ла­уды жалға­сты­ра­мыз.   Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның бас­шы­сы 20 жыл­дан астам уақыт …

далее

Зәуреш БАТТАЛОВА: ТІРКЕУГЕ АЛУ ЗАҢЫНЫҢ ЗАРДАБЫ үй-күйсіз жүрген қазаққа тиді

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №1 (365) от 12 янва­ря 2017 г.   ДАТ!     Қаңтар­дың алға­шқы дүй­сен­бісін­де күшіне енген «Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның кей­бір заң актілеріне экс­тре­мизм мен тер­ро­ризм­ге қар­сы іс-қимыл мәсе­ле­лері бой­ын­ша өзгерістер мен толы­қты­ру­лар енгі­зу тура­лы» заң­ның бір бөлі­гі аза­мат­тар­ды тір­ке­у­ге тұру­ды талап ете­ді. Тұрғы­лы­қты жері­нен тысқа­ры жаққа бір …

далее

ҚАЗАҚТЫ ҚАЛАҒА ЖОЛАТПАУ – ТІРКЕУ САЯСАТЫНЫҢ МАҚСАТЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №1 (365) от 12 янва­ря 2017 г.   Интер­нет иірі­мі­нен     Енді Қаза­қстан аза­мат­та­ры бір айдан аса­тын мерзім­ге туған-туы­сын ара­лап, яки жұмыс бабы­мен емін-еркін қыды­ры­стап жүре алмай­тын бол­ды. Бір айдан аса­тын мерзім­ге бір елді мекен­ге бара қал­саңыз, мін­дет­ті түр­де уақыт­ша мекен-жай бой­ын­ша тір­ке­у­ге тұруға мін­дет­тісіз. …

далее

ҚҰМАЛАҚҚАТІЛ БІТСЕ…

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №1 (365) от 12 янва­ря 2017 г.   Жоралғы       Міне, жаңа – 2017 жыл­дың да мұр­ты мұқа­ла баста­ды. Ақпа­рат әле­мін­де­гі жыл жаңа­лы­қта­ры тағы сол жемқор­лық, парақор­лық, ұстау, қамау, атыс, жары­лыс хабар­лар­мен бастал­ды. Құлаққа жағым­ды, халы­ққа қарай­лас хабар-ошар там-тұм ғана. Соны­мен, бұл жыл қаза­ққа …

далее

«Бизнес по-казахски» ЕРКЕНІҢ ЕСІН АЛДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №1 (365) от 12 янва­ря 2017 г.   Ойдан-қыр­дан         Ерке Есма­хан Нұр­лан Қоян­ба­ев­тың «Биз­нес по-казах­ски» атты туындыс­ы­на қаты­сты пікірін біл­дір­ді. Ол аталған фильм­нің өзіне қат­ты ұнаға­нын айт­ты. Тіп­ті осы­ған орай үнді актері Сид­хартх Шуклаға хат жаз­бақ. Естеріңіз­де бол­са, ол «Келін» филь­мін­де Анан­дидің …

далее

ДАРИНА сұлулар сынына ДАЙЫН

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №1 (365) от 12 янва­ря 2017 г.   Ойдан-қыр­дан     Мани­лада өтетін «Әлем аруы» бай­қа­уы­на Қаза­қстан­ның аты­нан 19 жастағы «Семей аруы» Дари­на Құл­сей­іто­ва қаты­са­тын бол­ды. Бұл тура­лы «Қаза­қстан аруы» бай­қа­уы­ның бас­пасөз қыз­меті хабар­ла­ды.   12 қаңтар күні Мани­лада (Филип­пин) 65-ші халы­қа­ра­лық «Әлем аруы» сұлулық бай­қа­уы …

далее

ЖАДО МЕН МЕРУЕРТ НЕГЕ СОТТАСАДЫ?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №1 (365) от 12 янва­ря 2017 г.   Ойдан-қыр­дан   Өнер­де­гі «өрнек­тер»       Дизай­нер Жадо «қор­ла­ды және жала жап­ты» деп, әнші Меру­ерт Түсі­п­ба­е­ва­ны сотқа бер­ді, сон­дай-ақ ол мораль­дық шығын ретін­де 20 мил­ли­он тең­ге талап етіп отыр. Бұл тура­лы Tengrinews.kz тіл­шісіне Алма­ты қала­лық соты­ның ақпа­рат­пен …

далее